| |
Včelky přinesly letos velmi kvalitní květový med. Díky jejich píli se podařilo získat pečeť "Med jak má být". Máte-li náš med s touto pečetí, můžete si ověřit jeho pravost na stránkách VÚV Dol - Evidence pečetí.
Letošní med získal také zlatou medaili v soutěži Český med. Soutěže se účastnilo 343 medů z celé ČR a mimo standardní rozbor medu, jímž se hodnotila kvalita medu, také bylo hodnoceno i balení a etiketa.