| |
S chovem včel jsem začal v roce 2011, kdy jsem při přípravě předmětu o odběru vzorků narazil na myšlenku o využití včel jako bioindikátoru kvality životního prostředí. V té době byl pro mne chov včel odpočinkem, který přináší nejen radosti, jak si všichni nadšení začátečníci nejprve myslí, ale po čase se stal také možností, jak zachovat něco užitečného v přírodě. Včely jsou základ produkce celé řady potravin, a opylování přináší užitek všem, kteří je konzumují.

Protože se dlouhodobě pohybuji v oblasti ochrany životního prostředí, přerostlo původní hobby-včelaření z koníčka, s třemi nástavkovými úly s rámkovou mírou 39x24 cm, do srdcové záležitosti, jak to vyjadřuje citát učitele národů Jana Amose Komenského:
Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.
Hlavní úsilí ve svém chovu včel věnuji chovu kvalitních zdravých včel, získávání kvalitního medu a jeho zpracování, jakožto i osvětě a propagaci včelařství. Od roku 2016 jsem se stal přednášejícím odborníkem pro oblasti "Ekologický chov včel" a "Včelařství v ČR a EU", a pořádám nejen kurzy pro začínající včelaře, ale také přednášky a organizuji vzdělávací akce.