Přírodní léčiva nebo chemie v jiném obalu?

Při jedné z přednášek jsem byl požádán, zda bych mohl osvětlit mechanismus, jak se pesticidy mohou dostat do vosku či medu, potažmo až ke spotřebiteli na stůl. V odborné literatuře lze najít informace o principech přenosu různých látek z prostředí do úlu, ale i jejich ukládání ve včelích produktech. Na základě znalosti těchto mechanismů, lze podrobnou chemickou analýzou zjistit, zda se v prostředí nebo ve včelích produktech nevyskytují škodlivé látky, které by ohrozili nejen včely, ale i případné konzumenty včelích produktů.
Moderní včelařské technologie se snaží snížit množství chemických látek (často léčivých přípravků pro včely, nebo pesticidů z prostředí polí a zahrádek). Proto jsou hledány nové přípravky, především na přírodní bázi, tak aby množství chemických látek vkládaných do úlů bylo možno co nejvíce snížit, a nedocházelo ke zvýšení rezistence roztoče varroa destructor.
Téma přírodních přípravků na boj s varroázou mne osobně velmi zaujalo při přednáškách polských kolegů, kteří se zmiňovali o použití esenciálních olejů, a jejich účincích na včely a roztoče. Zajímala mne především účinnost, selektivita, dávkování i případné rezidua ve včelích produktech. Rovněž jsem získal přírodní přípravek pro léčení včel, který je k dispozici na Slovensku i v Polsku, abych si jej mohl vyzkoušet. Jelikož v ČR tento přípravek není registrován, nechal jsem si jej analyzovat v laboratoři, abych si ověřil jeho složení. Prvotní analýzy mne zarazily, a pro ověření výsledků byl přípravek zaslán do zahraniční nezávislé laboratoře.
Překvapení nastalo, když jsem získal výsledky z duplicitní analýzy pomocí plynových a kapalinových chromatografů s hmotnostní detekcí (GC-MS/MS a LC-MS/MS) v nezávislé laboratoři v Německu. V přípravku, který byl označen jako čistě přírodní léčivo na bázi esenciálních olejů, byly nalezeny pesticidy: t-fluvalinát a rozkladné produkty amitrazu.
Je tedy otázka, zda tento přípravek nepředstavuje riziko nejen pro včely, ale také zda včelaři, kteří jej používají, nejsou uváděni v omyl. A co spotřebitel, který si koupí med, a předpokládá, že neobsahuje žádné škodlivé látky. Vyvstává tedy řada otázek, jak jsou v zahraničí povolovány, kontolovány a uváděny do oběhu léčiva pro včely, a zda se podobné "přídosní" přípravky nemohou dostat ke včelařům do ČR.