Výpočet ředění kyseliny mravenčí

Vzorec lze použít ve dvou základních případech: chcete-li připravit přesně definovaný objem 65% kyseliny mravenčí nebo pokud máte určité množství 85% kyseliny mravenčí a potřebujete vědět kolik vody musíte přidat. Při manipulaci s koncentrovanou 85% kyselinou pracujte velmi opatrně v dobře větrané místnosti. Používejte ochranné pomůcky - latexové rukavice, ochranné brýle a ochrannou roušku.

Vyplňujte údaje pouze do jednoho z bílých polí.


Objem 65% kyseliny mravenčí       Objem vody        Objem 85% kyseliny mravenčí
 mL        =  mL        +  mL

  Vypočítej