V Česku včelaříme blbě, medaři plní úly chemií, píše pronásledovaný včelař

Na serveru Lidovky.cz je článek k zamyšlení o českém včelaření, který však obsahuje několik chyb...
Jako příklad uvádím tvrzení o kyselině mravenčí v medu. Autor uvádí, že se člověk otráví po požití 2 g kyseliny.
Zde je první chyba, letální dávka LD50= 1100 mg/kg pro potkana (krysu) při orálním požití (toxikologické informace jsou volně dostupné v bezpečnostních listech chemikálií). Pokud by tedy mělo dojít k otravě člověka vážícího přibližně 80 kg, musel by tento jedinec pozřít přibližně 88 g kyseliny mravenčí.
Kyselina mravenčí je také přirozenou součástí medu, její množství je kontrolováno chemickými analýzami, přičemž přípustný obsah v medu je do 0,2 % hm. Aby došlo k otravě člověka o hmotnosti 80 kg, musel dle tvrzení autora snís přibližně 1000 kg medu. Zohledněním LD50 by pak stejný 80kg člověk musel snís 44 tun medu.
Je-li průměrná spotřeba medu v ČR přibližně 0,7 kg/rok, nelze se otrávit kyselinou mravenčí, která je obsažená v medu, i kdyby jsme každodeně snědli jednu 1kg sklenici medu denně.
Autor by se tedy měl zamyslet nad tvrzeními, která v článku uvádí. Rovněž doporučuji čtenářům, aby při čtení článků podobného ražení byli velmi obezřetní na to, jaké informace jsou jim předkládány.