První krůčky k vlastnímu chovu včel

Rozhodnete-li se pro chov včel, je třeba v první řadě zjistit zda nejste alergičtí na včelí bodnutí. Na alergologii Vás současně mohou otestovat i na bodnutí vosou a sršněm. Pozitivní reakce ještě neznamená, že by jste se o včely již neměli dále zajímat. Také je třeba mít na paměti, že u včel se mohou pohybovat i členové Vaší rodiny, proto by i oni měli podstoupit alergologické vyšetření. V současnosti lze alergii na včelí bodnutí léčit včelím jedem, a také je vhodné obstarat si lékárničku s prostředky proti alergickým reakcím (pro jistotu).Zájemce o včelaření nebo začínající včelař v první řadě často řeší výběr vhodného stanoviště, kde budete umísťovat včelstva. Na co se tedy při výběru stanoviště zaměřit?
 • Včely pro svůj pohyb, a včelař pro manipulaci s úly, by měli mít dostatek prostoru v okolí stanoviště. Taktéž je dobré pamatovat na přístup na stanoviště, cesta by měla být sjízdná i za nepříznivého počasí.
 • Dostatek včelí pastvy od předjaří až po podzim, nemusíte se však bát že by si včely potravu nenašly, jejich dolet je až 3 km, takže si vždy nějaké květy rostlin najdou.
 • V neposlední řadě, je mikroklima stanoviště také důležitým faktorem, který může ovlivnit rozvoj včelstva. Včelám může vadit celodenní stín, úpal nebo také silnější vítr.
 • Pokud jste se tedy již pro nějaké stanoviště rozhodli, zbývá vyřešit další otázky: jak budou úly na stanovišti rozmístěny, jaký typ úlů si pro chov včel zvolíte a co jsou zákonné povinnosti při chovu včel.

Na co v začátcích pamatovat?
V České republice pro chov včel platí zákonná ustanovení (zákon 154/2000 Sb.), včelstva musí být evidována v centrální evidenci ČMSCH:
 • i když jste začátečník a nemáte žádná včelstva, je třeba vyplnit formulář o hlášení počtu včelstev, který je k dispozici na adrese: http://www.cmsch.cz/vcely
 • v druhém kroku je potřeba zjistit číselný kód katastrálního území, parcelní číslo a typ parcely z katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx), kde budou včelstva umístěna, a doplnit vše do formuláře o hlášení počtu včelstev
 • podepsaný a vyplněný formulář odeslat do centrální evidence poštou na adresu:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Pracoviště ústřední evidence včel
Hradišťko 123
252 09 Hradišťko pod Medníkem

nebo elektronickou poštou (oskenovaný formulář v příloze) na adresu: uevcely@cmsch.cz

Pro registraci na právnickou osobu, je třeba poslat také Výpis z obchodního rejstříku.

Po obdržení registračního čísla chovatele a stanoviště je třeba vyzvednout nebo odevzdat vyplněnou přihlášku na příslušné organizaci sdružující chovatele včel, a na nejbližší výborové schůzi také zaplatit členský příspěvek na aktuální rok, a tím je registrace nového člena (začátečníka) dokončena.

Každý začátečník by si měl uvědomit, že chov včel je poměrně specifická chovatelská činnost. V prvních 3 až 4 letech se s chovem budete spíše seznamovat a osvojovat si základní dovednosti a rozšiřovat své poznatky, které lze získat například na setkáních základních organizací včelařů v místě, kde budou umístěna včelstva nebo v kurzech pro začínající včelaře.

Jaké jsou počáteční náklady?
Odpověď na tuto otázku není zcela jednoduchá, neboť na počátku se zdají náklady poměrně vysoké. Vezmeme-li v úvahu základní vybavení:
 • nástavkový úl a roják,
 • včelí oddělek,
 • rukavice, kukla nebo kombinéza,
 • smetáček, rozpěrák a kuřák,
 • mezistěny, drátek, elektrický zatavovač mezistěn,
 • rámkové přířezy nebo hotové rámky,
pak se může zdát, že pořizovací náklady (v závislosti na počtu úlů) kolem 15 000,- Kč jsou poměrně vysoké. Avšak, část nákladů se Vám postupně vrátí, z prodeje přebytků včelích produktů nebo z dotací, které můžete jako začínající včelaři získat. Některé vybavení Vám půjčí i zkušenější včelaři, takže nakonec se nemusíte bát velkých investic.

Aby se začátek včelaření nezdál těžký, doporučil bych všem zájemcům začít v malém (3 - 4 včelstva) a osvojit si poznatky o chovu včel tzv. za pochodu, neboť praxe je učitelkou všech věcí (lat.: Est rerum omnium magister usus).

Přeji hodně úspěchů v počátečním rozjímání o včelaření …